Ako opraviť chybu servera RPC v systéme Windows nie je k dispozícii

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Máte problémy so serverom RPC v systéme Windows? Z nášho článku na riešenie problémov sa dozviete, ako opraviť chyby, ako napríklad „Server RPC nie je k dispozícii“.
opraviť RPC SLUŽBU NEDOSTUPNETí, ktorí dlhšie používali systémy ako Windows 10, sa mohli stretnúť s problémom, že server RPC bude nedostupný. V tomto scenári sa pravdepodobne nebudete môcť správne pripojiť k iným zariadeniam v sieti.Tento problém môže obmedziť vašu schopnosť zdieľať súbory, používať tlačiarne a zdieľať údaje alebo informácie v sieti. Dnes si ukážeme, čo môžete urobiť na odstránenie chyby servera RPC, ktorá nie je k dispozícii v operačných systémoch Windows.

Aká je chyba servera RPC nie je k dispozícii? Čo to spôsobuje?

Jednoducho povedané, server RPC vám umožňuje zdieľať údaje prostredníctvom siete a prenášať informácie do iného zariadenia. RPC vám umožňuje spravovať cez túto sieť zariadenia, ako sú napríklad tlačiarne a skenery.Ak server RPC nebude k dispozícii, stratíte túto funkčnosť. Existuje niekoľko príčin tejto chyby, najbežnejšie sú tieto problémy:

 • Služby vyžadované RPC sú zakázané - Je možné, že vy, iná osoba používajúca počítač alebo iná forma škodlivého softvéru ste zakázali niekoľko služieb. Ak je služba požadovaná RPC deaktivovaná, pravdepodobne narazíte na problémy.
 • Váš firewall blokuje vzdialenú pomoc - Brána firewall môže nakoniec spôsobiť problémy so serverom RPC. Ak k tomu dôjde, nebudete môcť používať služby RPC bez toho, aby ste najskôr opravili nastavenia brány firewall.
 • Zdieľanie súborových tlačiarní alebo IPV6 je zakázané - Niektoré typy serverov RPC vyžadujú, aby boli v sieti povolené protokoly IPV6 aj File Printer Sharing.
 • Vaša IP adresa je zle nakonfigurovaná - Vaša adresa IP môže spôsobiť chybové hlásenie o nedostupnosti servera RPC. V takom prípade by problém mohlo vyriešiť jednoduché vyčistenie a obnovenie adresy IP a servera DNS.
 • RPC je v registri zakázané - Ak boli služby RPC deaktivované na úrovni registra, budete ich musieť opraviť pomocou editora databázy Registry.

Bez ohľadu na príčinu vám naše metódy pomôžu vyriešiť chybu servera RPC, ktorá nie je k dispozícii vo vašom zariadení so systémom Windows.

Vyriešené: Server RPC nie je k dispozícii

Poznámka : Naše metódy boli testované na operačnom zariadení so systémom Windows 10. Je možné, že rôzne operačné systémy môžu na vykonanie opravy vyžadovať mierne odlišné kroky.prečo nezvyšuje môj jas windows 10

Metóda 1. Skontrolujte, či sú spustené služby RPC

Vo väčšine prípadov má server RPC problémy vďaka deaktivácii služby. Môže sa to stať z rôznych dôvodov, najčastejšie z dôvodu úpravy aplikácie tretej strany.

Podľa nasledujúcich pokynov znova povolíte služby RPC vo vašom systéme:

 1. Otvorte vyhľadávací panel na paneli úloh kliknutím na ikonu lupy. Môžete to tiež priniesť pomocou Windows + S klávesová skratka.
 2. Zadajte Služby a kliknite na prvý výsledok vyhľadávania.
  SLUŽBY WINDOWS
 3. Prejdite nadol a vyhľadajte ikonu Vzdialené volanie procedúry (RPC) zo zoznamu. Kliknite pravým tlačidlom myši na službu a potom vyberte Vlastnosti z kontextového menu.
  VLASTNOSTI RPC
 4. Skontrolujte, či je typ spustenia nastavený na Automaticky . Potom kliknite na ikonu Štart tlačidlo na spustenie služby.
  Vlastnosti RPC
 5. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom zatvorte vyskakovacie okno. Teraz zopakujte rovnaké kroky pre nasledujúce 3 služby: Mapovač koncových bodov RPC , Vyhľadávač vzdialených volaní procedúr (RPC) a Spúšťač servisných procesov DCOM .
 6. Po spustení každej služby reštartujte počítač a skontrolujte, či chyba servera RPC stále pretrváva.

Metóda 2. V nastaveniach brány firewall povoľte Vzdialenú pomoc

Na základe hlásení používateľov sme boli schopní určiť, že jeden z najbežnejších dôvodov chyby RPC Server je nedostupný je spôsobený bránou firewall.

Je to bežné - aby bolo možné všetko filtrovať a zabezpečiť vaše zariadenie, brána firewall má tendenciu blokovať vzdialené pripojenia. Našťastie existuje spôsob, ako to obísť bez toho, aby ste museli deaktivovať samotný firewall:

 1. Otvorte vyhľadávací panel na paneli úloh kliknutím na ikonu lupy. Môžete to tiež priniesť pomocou Windows + S klávesová skratka.
 2. Zadajte Povoliť aplikáciu prostredníctvom brány Windows Firewall a kliknite na prvý výsledok vyhľadávania.
  povoliť aplikáciu cez bránu firewall systému Windows
 3. Klikni na Zmeniť nastavenia tlačidlo. Majte na pamäti, že táto akcia môže vyžadovať prístup k účtu správcu.
 4. Prejdite nadol a vyhľadajte Diaľková pomoc v zozname položiek. Uistite sa, že sú začiarkavacie políčka v jeho riadku všetky začiarknuté, aby sa služba úplne povolila. (Pozri obrázok nižšie).
  vzdialená pomoc
 5. Kliknite na ikonu Ok na dokončenie zmeny. Po vykonaní tejto zmeny odporúčame reštartovať počítač a skontrolovať, či je server RPC k dispozícii.

Metóda 3. Zakážte funkciu Selektívne spustenie

Vďaka selektívnemu spusteniu sa vaše zariadenie spustí bez povolených všetkých funkcií. To môže ľahko spôsobiť konflikty so serverom RPC, čím sa stane nepoužiteľným. Túto funkciu môžete deaktivovať takto:

 1. Stlačte tlačidlo Windows + R klávesov na klávesnici. Toto vyvolá obslužný program Spustiť.
 2. Zadajte msconfig bez úvodzoviek a stlačte Zadajte kláves na klávesnici. Spustí sa konfigurácia systému.
 3. Zostaňte na karte Všeobecné a potom sa uistite, že máte Normálne spustenie vybraný. Zmenu dokončite kliknutím na tlačidlo Použiť.
  zakázať funkciu selektívneho spustenia
 4. Reštartujte počítač a skontrolujte, či server RPC správne funguje. Ak táto metóda pre vás nefungovala, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Metóda 4. Vypláchnite a obnovte svoj DNS

Ak je váš server DNS zastaraný, môžete jeho medzipamäť vyčistiť ručne, aby ste potenciálne opravili problémy, ktoré to spôsobuje. Metóda je jednoduchá a zahŕňa použitie príkazového riadku. Nezabudnite, že na vykonanie tejto metódy sa od vás môže vyžadovať použitie účtu správcu.

 1. Stlačte tlačidlo Windows + R klávesov na klávesnici. Toto vyvolá obslužný program Spustiť.
 2. Zadajte cmd bez úvodzoviek a stlačte Zadajte kláves na klávesnici. Spustí sa klasická aplikácia Príkazový riadok.
  dialógové okno spustenia systému Windows
 3. Vložte nasledujúci príkaz a stlačte Zadajte kľúč na jeho vykonanie: ipconfig / flushdns.
  command prompt>ipconfig
 4. Po úspešnom vykonaní predchádzajúceho príkazu budete musieť obnoviť svoj DNS. Zadajte a spustite tento príkaz: ipconfig / obnoviť.
  command prompt>ipconfig
 5. Zatvorte príkazový riadok. Odporúčame reštartovať počítač a skontrolovať, či chyba servera RPC zostáva na svojom mieste.

Metóda 5. Povolenie zdieľania súborov a tlačiarní pre siete Microsoft

Konfigurácia siete na povolenie služieb RPC je rýchlou opravou chyby, ktorá sa vyskytla. Povolením príslušných funkcií môžete vyriešiť všetky konflikty súvisiace so serverom RPC a prípadne opraviť príslušnú chybu.

 1. Stlačte tlačidlo Windows + R klávesov na klávesnici. Toto vyvolá obslužný program Spustiť.
 2. Zadajte kontrola a stlačte Zadajte kláves na klávesnici. Spustí sa klasická aplikácia Ovládací panel.
  Dialógové okno spustenia systému Windows
 3. Kliknite na Sieť a internet , potom vyberte Centrum sietí a zdielania . Ak sa táto možnosť nezobrazuje, uistite sa, že je váš režim zobrazenia nastavený na kategóriu.
  control panel>sieť a internet
 4. V ponuke na ľavej strane kliknite na ikonu Zmeniť nastavenie adaptéra odkaz. Týmto sa otvorí nové okno.
  zmeniť nastavenie adaptéra
 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na pripojenie, ktoré momentálne používate, a vyberte ho Vlastnosti .
  change adapter settings>vlastnosti
 6. Nájdite Zdieľanie súborov a tlačiarní pre siete Microsoft a Internetový protokol verzie 6 (TCP / IPv6) zo zoznamu. Skontrolujte, či sú začiarknuté obe začiarkavacie políčka.
  zdieľanie súborov a tlačiarní pre sieť Microsoft
 7. Kliknite Ok . Reštartujte zariadenie a po povolení týchto možností skontrolujte, či sa chyba RPC stále vyskytuje.

Metóda 6. Vynútiť spustenie služieb RPC

Môžete použiť Editor databázy Registry na vynútenie spustenia služieb RPC. Toto je najpokročilejšia metóda riešenia problému, ktorý potrebujete vyriešiť - skôr, ako budete postupovať podľa nasledujúcich pokynov, odporúčame vám vytvoriť zálohu databázy Registry.

ako vypnúť aktiváciu notifikácie systému Windows 10 -
 1. Stlačte tlačidlo Windows + R klávesov na klávesnici. Toto vyvolá obslužný program Spustiť.
 2. Zadajte regedit bez úvodzoviek a stlačte Zadajte kláves na klávesnici. Spustí sa aplikácia Editor databázy Registry.
  windows run dialog>regedit
 3. Prejdite na nasledujúci kľúč: Počítač HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services RpcSs
 4. Na zadanie alebo vloženie kľúča môžete použiť aj panel s adresou v editore databázy Registry, čím sa navigácia zrýchli.
  editor registrov
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart hodnotu a potom vyberte Upraviť z kontextového menu. Malo by sa zobraziť nové vyskakovacie okno.
 6. Skontrolujte, či sú údaje hodnoty nastavené na dva . Zmeňte výber Base na Hexadecimálne a potom kliknite na tlačidlo OK.
  nahradiť hodnoty editora registra
 7. Zopakujte kroky a upravte začiatočnú hodnotu aj v nasledujúcich 2 kľúčoch databázy Registry:
  • Počítač HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services DcomLaunch
  • Počítač HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services RpcEptMapper
 8. Po úprave všetkých 3 kľúčov v umiestneniach uvedených vyššie zatvorte Editor databázy Registry a reštartujte počítač. Mali by ste byť okamžite schopní vyskúšať, či sa zobrazuje chyba servera RPC nie je k dispozícii.

Záverečné myšlienky

Ak potrebujete ďalšiu pomoc so systémom Windows, neváhajte kontaktovať náš tím zákazníckych služieb, ktorý je vám k dispozícii nepretržite. Vráťte sa k nám a získajte viac informačných článkov týkajúcich sa produktivity a moderných technológií!

Prajete si dostávať akcie, zľavy a zľavy, aby ste dostali naše produkty za najlepšiu cenu? Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho bulletinu zadaním svojej e-mailovej adresy nižšie! Dostávajte do svojej schránky najnovšie správy z oblasti technológií a ako prví si prečítajte naše tipy na zvýšenie produktivity.

Tiež sa ti môže páčiť

Ako opraviť chybu výnimky zo systémovej služby v systéme Windows 10
> Čo spôsobuje odpojiteľný bootovací zväzok v systéme Windows 10 a ako ho opraviť
[Vyriešené] Pevný disk sa nezobrazuje v systéme Windows 10

Redakcia Choice


Ako nainštalovať a nastaviť Microsoft Office na Androide

Centrum Pomoci


Ako nainštalovať a nastaviť Microsoft Office na Androide

Naučte sa, ako nainštalovať a nastaviť Office na Androide za menej ako minútu. Aplikácie sú navrhnuté tak, aby fungovali na zariadeniach s obrazovkami s uhlopriečkou 10,1 palca

Čítajte Viac
Ako urobiť snímku obrazovky v systéme Mac

Centrum Pomoci


Ako urobiť snímku obrazovky v systéme Mac

V tejto príručke sa dozviete, ako ľahko snímať snímky obrazovky na celú obrazovku, vybrané snímky oblasti alebo ako snímať snímky jedného okna v operačnom systéme Mac.

Čítajte Viac