Ako odkazovať na iný hárok v programe Excel

Už ste niekedy zažili situáciu, keď ste potrebovali načítať informácie z iného pracovného hárka do svojho súčasného pracovného hárka alebo zošita? Tento prípad by sa mohol zdať zložitý. Ale už by to nemalo byť. Naučte sa ako odkazovať na iný hárok v programe Excel bez zdvihnutia prsta.

Odkazy na iný hárok v programe Excel znamenajú vytvorenie prepojenia medzi vašim aktuálnym hárkom a iným hárkom alebo zošitom. Prostredníctvom tohto externého odkazu môžete prepojiť bunku alebo rozsah buniek mimo váš súčasný hárok.klávesnica systému Windows 10 nefunguje po prihlásení

Pri prepájaní pracovných hárkov sa usilujete ušetriť čas a ukončiť duplikáciu údajov. Akákoľvek zmena informácií v externom odkaze sa navyše automaticky aktualizuje v odkazovanej bunke.V tomto výučbe vás naučíme jednoduché základy ako odkazovať na bunku v programe Excel z iného hárku.

Interné referencie

Odkazy na bunku z iného hárka v rámci toho istého zošita vo vynikajúcej podobe lAsi by vás zaujímalo ako odkazovať na bunku z iného hárku v programe Excel ? Je ľahké načítať hodnotu bunky z iného hárka v programe Excel. Predpokladajme, že v pracovnom zošite Predaj máte dva listy - list 1 a list 2. Hárok 2 obsahuje adresy zamestnancov. V hárku 1 však tieto adresy vyžadujeme, aby sme doplnili údaje o predaji.

Metóda 1: Načítanie hodnoty bunky pomocou štýlu odkazovania A-1

Zvážte túto jednoduchú metódu ďalej ako odkazovať na bunku v programe Excel z iného hárku . V takom prípade potrebujeme, aby program Excel odkazoval na bunku hárku 2 D4.

 1. Najskôr zadajte do cieľovej bunky v aktuálnom pracovnom hárku znamienko rovná sa (=).
  odkazovať na bunku v programe Excel z iného hárku

 2. Ďalej kliknite na druhú kartu sheet2
 3. Teraz vyberte bunku, ktorú chcete prepojiť s aktuálnym pracovným hárkom
 4. Pretože ide o samostatnú bunku, vzorec je List_name ! Cell_address. Pre celý rad buniek však platí vzorec List_name ! First_cell : Last_cell
 5. Zatvorte vzorec a stlačte VSTÚPTE

Za predpokladu, že pracujete na hárku 1 a požadovaná hodnota bunky sa nachádza v bunke hárku 2 D4. Konečný vzorec pre odkazovanú bunku je = hárok 2! D4
ako odkazovať na iný hárok v programe ExcelTeraz sa hodnota bunky pre cieľovú bunku v aktuálnom pracovnom hárku zmení na = list 1! D4.
odkazovať na bunku v programe Excel z iného hárku

Excel automaticky vloží správny odkaz.

Tip: Ak má názov hárka medzeru, musíte vložiť jednoduché úvodzovky. Ak však v hárku chýba miesto, potom nie je potrebné pripájať tieto úvodzovky.

Metóda 2: Použite odkaz na meno na načítanie hodnoty bunky

Táto metóda je ideálna pri odkazovaní na bunku z iného hárka v rámci toho istého Zošit Excel alebo úplne iný zošit. Vyžaduje sa od vás vytvorenie názvu v zdrojovom hárku. Potom môžete pomocou tohto názvu prepojiť zdrojový hárok alebo zošit s externým hárkom alebo zošitom .

 1. Vytvára sa vaše požadované meno v programe Excel
  • Najskôr vyberte požadovanú samostatnú bunku alebo rozsah buniek v aktuálnom pracovnom hárku.
  • Ďalej kliknite na ikonu Vzorce na karte v tabuľke.
  • Vyberte Definujte meno . Zobrazí sa dialógové okno Nové meno.
  • Potom zadajte priateľské meno do Nový názov dialóg Predaj.
   Vytvára sa vaše požadované meno v programe Excel
  • Po zadaní požadovaného mena kliknite na tlačidlo OK.
   Tip: Ak nestlačíte OK, program Excel meno neuloží. Názov by tiež nemal obsahovať medzeru. A čo viac, zabezpečte, aby priateľský názov nebol v rozpore s názvami buniek tabuľky, ako je napríklad C1.
 2. Ako odkazovať na meno v inom pracovnom hárku v rámci toho istého zošita
  Po vytvorení názvu na úrovni zošita je ľahké vytvoriť externé referencie.

Stačí zadať referenčný názov pomocou vzorca Funkcia v druhom pracovnom hárku programu Excel v rámci toho istého zošita.

= Funkcia (meno)

Ak chcete zistiť súčet všetkých predajov ovocia uskutočnených v januári, vzorec bude

= SUM (tržby)
SUM (tržby)

 • Ďalej kliknite na ikonu VSTÚPTE použiť vzorec v rozsahu buniek alebo jednotlivých buniek.
  použiť vzorec v rozsahu buniek alebo jednotlivých buniek

Externé referencie

Odkazy na údaje z iného hárka v programe Excel vynikajú v inom zošite

Učenie ako na to, ako odkazovať na údaje z iného hárku v programe Excel z iného zošita nie je žiadna raketová veda. Zvyčajne pri odkazovaní na údaje z rôznych buniek hárka v tom istom zošite získate názov hárka. Pri odkazovaní na rôzne zošity je však výsledkom názov zošita, názov pracovného hárka a odkazovaná bunka.

Za predpokladu, že máme dva zošity Zamestnanecký predaj a Správa adresy zamestnanca
dva zošity

Naším cieľom je teraz načítať PSČ zo zošita D3 Adresa bunky a odkázať na neho v zošite Zamestnanecký predaj. Tu je postup, ako referencovať údaje z iného zošita, ako je profesionál:

 1. Najskôr otvorte zošit Zamestnanecký predaj
 2. Ďalej zadajte znamienko rovná sa (=) do požadovanej bunky
 3. Otvorte hárok 1 zošita s adresou a vyberte bunku D3.

  Výsledný referenčný vzorec pre iný hárok v programe Excel je = [Adresa zamestnanca.xlsx] Hárok1! $ D $ 3

  Zdá sa vám vzorec zložitý? Nie, nie je. Pozrime sa bližšie.

  Adresa predstavuje zošit, na ktorý odkazujeme alebo na ktorý odkazujeme. .xlsx je skratka pre zošit formát príponového súboru . List 1 je názov prípony zošita. $ D $ 3 je príslušná bunka v hárku 1 zošita s adresou.

  Odkaz na bunku zo zošita Adresa je uvedený nižšie.
  Externé referencie

  ako zlúčiť bunku v programe Excel 2003
 4. Teraz zatvorte zošit adresy zamestnanca a otvorte zošit Zamestnanec predaj.
  Vidíte vplyv odkazu na bunku zo zošita Adresa?
  porovnaj zmeny
 5. Teraz stlačte VSTÚPTE kľúč. Odkazuje sa na požadovanú bunku z iného zošita ako na obrázku nižšie?
  porovnaj zmeny

Výsledný referenčný vzorec je = '[Adresa zamestnanca.xlsx] Hárok1'! $ D $ 3

Adresa zamestnanca.xslx je názov vášho súboru . List1 odkazuje na názov listu, zatiaľ čo $ D $ 3 je odkaz na bunku.

 • Tip: $ D $ 3 je absolútny odkaz na bunku pretože je odvodené z konkrétneho umiestnenia v inom zošite programu Excel . A čo viac, vzorec je fixný na konkrétnu bunku a nemožno ho zmeniť . Ak však chcete vzorec skopírovať do iných buniek, odstráňte znak dolára ($), aby boli bunky relatívne alebo zmiešané.

Pôsobivé! Správny?

Teraz môžete bez námahy odkazovať na iný hárok z iného zošita.

Tento príklad je ideálny pri odkazovaní na otvorený zošit. Čo ak chcete externý odkaz na uzavretý zošit?

Odkazy na uzavretý zošit

Odkaz na zošit programu Excel nemusí nutne znamenať, že tento zošit musí byť otvorený. Namiesto toho je možné vytvoriť odkaz na uzavretý zošit v programe Excel. Trik je zhrnutie, celá cesta, ktorá definuje vaše externé referencie. Skontrolujte naše kompletné Excel cheat sheet tu .

Za predpokladu, že máme dva zošity Januárové tržby a Celkové tržby.
Januárové výpredaje strana v Exceli

Celkový predaj je otvorený, ale zošit Januárový predaj je zatvorený. Ak chcete celkový predaj, tu je postup, ako spočítať hodnoty buniek pre januárový predaj uložené v priečinku Dokumenty na jednotke C:

 • Najskôr zadajte celý vzorec do cieľovej bunky v otvorenom zošite Total Sales.

= SUMA ('C: Documents [januárový predaj.xslx] januárový predaj'! B2: B6
Celkové predaje

Externé referenčné časti sú rozdelené takto:

Cesta k súboru: To ukazuje na miesto uloženia externého súboru. V tomto príklade sa náš súbor nachádza v priečinku Dokumenty adresár v Šoférovať C (C: Dokumenty)

Názov zošita: Obsahuje príponu súboru ako .xlsx, .xslm alebo .xsl a musia byť uzavreté v hranatých zátvorkách. V tomto príklade je názov zošita [Január Sales.xslx].

Názov listu: Normálne sa názov hárka vzťahuje na odkazované umiestnenie bunky. Nasleduje za ním výkričník. V tomto príklade je názov hárka Hárok1 '!

Tip: Ak názov zošita alebo hárka obsahuje medzery, názov cesty musí byť uvedený v jednoduchých úvodzovkách. Napríklad, „C: Dokumenty [január Sales.xslx] Hárok1“

Odkaz na bunku: To ukazuje na externú bunku alebo rozsah buniek, na ktoré sa odkazuje. Vo vzorci B2: B6 je náš sortiment buniek .

 • Ďalej stlačte VSTÚPTE kľúč na použitie vzorca.
 • Teraz, Hodnoty aktualizácií: január Sales.xslx otvorí sa dialógové okno.
 • Zadajte názov súboru externého referenčného zošita. V tomto prípade ide o januárové tržby.
  zmeniť názov súboru
 • KlikniteOk

Hodnota cieľovej bunky v otvorenom zošite Total Sales sa automaticky aktualizuje, ako je uvedené nižšie.
hodnota cieľovej bunky

Úspešne ste sa naučili ako odkazovať na bunku v inom hárku v programe Excel . Aká bola skúsenosť? Teraz máte skúsenosť z prvej ruky, že odkazovanie na iný hárok v programe Excel je jednoduché. Ak potrebujete prepojiť informácie z iného zošita alebo pracovného hárka, teraz viete, čo máte robiť.

Redakcia Choice


Plagátová aktivita UP2US

Deň Bezpečnejšieho Internetu


Plagátová aktivita UP2US

Ak plánujete viesť interaktívnu aktivitu na vytváranie plagátov ako súčasť vašej kampane proti šikanovaniu, tu je...

Čítajte Viac
Cheat sheet pre Microsoft Office Word

Centrum Pomoci


Cheat sheet pre Microsoft Office Word

Využívate program Microsoft Word naplno? Môžete sa orientovať v práci s programom Word pomocou nášho praktického sprievodcu cheat sheet pre Microsoft Word.

Čítajte Viac