Spojte sa s programom rešpektu

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie ProblémovSpojte sa s programom rešpektuProgram Garda Schools v spolupráci s ministerstvom školstva a zručností navrhol plán lekcií o bezpečnosti na internete pre študentov po základnej škole v juniorskom cykle.

Lekcia, ktorá obsahuje balík Connect with Respect, sa zaoberá prvkom sociálnych médií modulu osobnej bezpečnosti programu Garda Schools.

Zdroj Connect with Respect má za cieľ pomôcť študentom na stredných školách pochopiť vplyv, ktorý môže mať kyberšikanovanie na rôznych ľudí, a uvedomiť si, že kyberšikanovanie je neprijateľné.Jeho cieľom je pomôcť zabrániť výskytu tohto správania a umožniť ľuďom efektívne reagovať, ak k nemu dôjde. Cieľom tejto prednášky je zmeniť postoj okoloidúcich, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že budú pozitívne a efektívne zasahovať v situáciách online šikanovania.

Ústrednou súčasťou tohto zdroja je film Poďme to spolu bojovať. Je to krátky, 7-minútový diel založený na zloženom pohľade na skutočné udalosti, ktorý vyvinul Childnet International. Zobrazuje príbeh tínedžera, ktorý sa prostredníctvom internetu a mobilného telefónu stane terčom šikany

Spojte sa s rešpektom: Integrácia učebných osnov

Program SPHE je najúčinnejší, keď zodpovednosť zdieľajú rodičia, učitelia, deti a príslušní členovia komunity, ako je An Garda Síochána. Tento balíček je navrhnutý tak, aby ho mohli používať gardisti, ktorí navštevujú študentov juniorského cyklu na základných školách po celej krajine ako súčasť osnov SPHE.Cieľom tejto lekcie je poskytnúť príležitosti na zamyslenie sa a diskusiu o účinkoch kyberšikanovania a umožniť študentom, aby rozvinuli zodpovedné rozhodovanie, keď sú svedkami, že k nemu dochádza. Po skončení tejto hodiny budú žiaci schopní:

  • identifikovať rôzne spôsoby, akými môže byť osoba kyberšikanovaná v škole aj mimo nej
  • poukázať na škodlivé účinky kyberšikanovania na jednotlivca
  • identifikovať dôsledky kyberšikanovania
  • konať bezpečne ako okoloidúci, aby ste pomohli predchádzať kybernetickej šikane
  • vyhľadať pomoc a podporu, keď sa dozvedia o kyberšikane

Prístup do škôl Garda Spojte sa s Respect Talks

Informácie o tom, ako získať prístup k jednému z týchto rozhovorov, získate na miestnej stanici garda, príp

Program škôl Garda
vzťahy s komunitou
Námestie Harcourt
Dublin 2
01 6663891

Redakcia Choice


Digitálny vek súhlasu

Získajte Radu


Digitálny vek súhlasu

V tomto článku sa pozrieme na veľké dáta, GDPR a pýtame sa, či by sa rodičia mali zaujímať o to, čo zdieľajú ich deti.

Čítajte Viac
Ako vyriešiť problém s vysokým procesorom HD Audio na pozadí

centrum pomoci


Ako vyriešiť problém s vysokým procesorom HD Audio na pozadí

Proces HD audio na pozadí využíva príliš veľa zdrojov CPU vášho systému? Použite tieto riešenia na opravu!

Čítajte Viac